Hakkımızda

Bağımsız Kadın Derneği 1996 yılında bir grup aktivist kadın tarafından, 2 yıllık değerlendirme toplantıları sürecinin ürünü olarak kurulmuştur. Dernek; kurulduğu 1996 yılından bu yana kadına yönelik şiddetle mücadele alanında çalışmalar yapmaktadır. Dernek; bünyesindeki Kadın Danışma/Dayanışma merkezi ile şiddete maruz kalan kadınlara hukuki ve psikolojik destekle yıllardır kadınlarla dayanışma içindedir. Derneğimiz danışma merkezi olmanın yanı sıra kadına yönelik şiddet anlamında öncelikle olarak çeşitli kanunların hukuk sistemimize kazandırılması ve süreç içinde kazanılmış hakların kadınlarca ve kamu görevlilerince bilinirliliğinin arttırılması, kadınların şiddet kavrayışının derinleştirilmesi, algılarının geliştirilmesi, bu alanda kurumsal mekanizmaların oluşturulması konusunda faaliyet göstermiştir ve göstermektedir.

Bağımsız Kadın Derneği, kadın dayanışması yoluyla, kadına yönelik her türlü şiddet, özellikle aile içi şiddetle mücadele etmeyi amaçlayan, kadının yaşamın her alanında var olan ikincil konumunu dönüştürmeyi hedefleyen bağımsız bir kadın kuruluşudur.

Dernek, kamuoyuna ve medyaya yönelik çalışmaları ile kadının insan hakları konusunda farkındalık yaratarak, kadına yönelik şiddeti pekiştiren ve mazur gören anlayışın değiştirilmesi yönünde toplumsal dönüşüme katkıda bulunmaktır.

Dernek, çeşitli kuruluş ve bireylerden sağlanan bağışlar ve üye katkılarıyla kaynak yaratmakta, gönüllü çalışanların destekleriyle varlığını sürdürmektedir. Genel olarak kadına yönelik şiddetle mücadele, şiddetin kaynağını oluşturan eşitsiz koşulların kadınların lehine dönüştürülmesi konularında, kamuoyu bilgilendirme, lobicilik ve savunuculuk faaliyetlerini yürütmektedir