İlkelerimiz

Bağımsız kadın derneği olarak,

Bütün çalışmalarımızı ve bu çalışmalardaki yöntemlerimizi kadın bakış açısıyla ve feminist ilkelerle belirlemeye çalışırız.

Kararlarımızı "uzlaşma yöntemi" ile alırız. Herkesin kendini daha iyi ifade edebileceği yeni yöntemleri araştırırız/deneriz.

Seçilmiş resmi konum ve kurullarımız olsa da iç işleyişimizi ve diğer kurumlarla ilişkilerimizi yatay örgütlenme temelinde yürütürüz.

Kaynaklarımızı kadınların kişisel gelişimini destekleme yönünde kullanmaya öncelik tanımaya çalışırız.

Kadınların birbirleriyle içten ve şeffaf ilişkiler kurmasının, kadın dayanışmasının yaratılmasına ilişkin farkındalığa uşalmada önemli olduğuna inanırız.

 

Evet'ler

Herkesin konuşmaya ve bilgilenmeye cesaretlendirilmesi, şiddet içermeyen eleştiri dili kullanılması ve eleştiriye açıklık.

Toplantılarda herkesin kendisini ifade edebilmesini sağlayacak yöntemlerin aranması/denenmesi

Duygularımızın da dikkate alınması, dile getirilmesi alınganlıktan kaçınılması

Yapılmakta olan tüm işlerin bir zincirin aynı önemdeki halkaları olarak değerlendirilmesi.

Herkesin yapılmakta olan her işi öğrenmesine, istekli olunması temelinde olanak tanınması.

 

Hayır'lar

Önyargılı davranma

Eksik bilgiye karar verme.

Yaftalama

Yargılama

Suçlama

Ayrımcılık